Professionaliteit met een persoonlijke benadering

Fiscaal & Zo is in 2009 opgericht door Mirjam Peeters. Na 20 jaar ervaring te hebben opgedaan bij grote internationale en middelgrote accountantskantoren op het gebied van accountancy en fiscaliteit heeft zij de keuze gemaakt om zelfstandig verder te gaan. De motivering hiervoor was, en doelstelling is nog steeds, om het werk te verrichten met de professionaliteit zoals dat bij deze kantoren gebruikelijk is, waarbij te allen tijde de persoonlijke benadering / relatie centraal staat. Met deze stap heeft zij – als zelfstandige – de ruimte en mogelijkheden gecreëerd om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Daarbij is zij in staat om in voorkomende situaties op concrete en efficiënte wijze te acteren en pro-actief te handelen.

Fiscaal & Zo houdt zich bezig met:

· fiscale advisering
· advisering over oudedag van ondernemers, inclusief pensioenen in eigen beheer
· persoonlijke en zakelijke financiële planning
· estate planning
· financiële en fiscale begeleiding en advisering bij echtscheiding van ondernemers
· fiscale advisering bij klanten van accountants- en administratiekantoren
· opstellen van jaarrekeningen
· advisering op bedrijfseconomisch en organisatorisch gebied
· verzorgen van aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting
· verzorgen van administraties inclusief aangiften omzetbelasting en salarisadministratie
· administratieve dienstverlening bij bedrijven
· docentschap /overdracht van accountantstechnische en fiscale kennis

De nadruk ligt hierbij met name op het gebied van MKB-bedrijven en Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), waarbij alle fiscale en financiële aspecten behandeld kunnen worden. Daarnaast zullen ook anderen, zoals vrije beroepsbeoefenaren de benodigde aandacht krijgen.

Mede ter waarborging van de continuïteit en om vakkennis uit te wisselen, bestaan er nauwe contacten met diverse accountants- en belastingadvieskantoren. Bovendien is Fiscaal & Zo (Mirjam Peeters) aangesloten bij zowel het Register voor Belastingadviseurs en het FFP (Federatie van gecertificeerde finaciële planners).Tot en met 2017 was zij ingeschreven al AA met certificerende bevoegdheid bij het N.B.A.. Daarnaast is Mirjam Peeters als docent verbonden aan diverse opleidingsinstituten, waaronder Avans Hogeschool te Breda.

Download dienstverleningsvoorwaarden (PDF) : klik hier